Chytrá města aneb Politika soudržnosti po roce 2013

25. února 2010 - Oldřich Vlasák
25 Únor

Bude politika soudržnosti sloužit i nadále především nejméně rozvinutým regionům Evropské unie? Budeme mít i v dalším období příležitost dostavět dopravní a technickou infrastrukturu? Dokážeme zvýšit kvalitu života a realizovat úspory? Podaří se nám snížit byrokracii a nadměrnou administrativu spojenou s čerpáním evropských peněz? Na tyto a další otázky budeme v nejbližší době hledat konsenzuální odpovědi.

Současná politika soudržnosti je živým organismem. Tak jako se mění Evropa, mění se i pozice jednotlivých států a subjektů vůči této politice. Bohužel při diskuzi nad politikou soudržnosti v budoucnu po roce 2013 vyvstává více otázek než odpovědí.

Osobně považuji za klíčové z hlediska budoucího vývoje za prvé správné nastavení role měst při řízení evropských fondů a za druhé zacílení evropských fondů na podporu využívání moderních technologií. A právě tyto dvě domény v sobě spojuje agenda tzv. Chytrých měst (Smart Cities), která nabízí příležitost revitalizace městských samospráv a současně nabízí v období ekonomické krize podnikatelskému sektoru možnost uplatnit moderní systémy a inteligentní technologie a generovat hospodářský růst.

To je zcela nesporně důvodem, proč je potřeba na tuto oblast zaměřit strategické investice nejenom na úrovni měst, ale také členských států i samotné Evropské unie. Inteligentní dopravní systémy, které města osvobodí od dopravních kolapsů, podpůrné navigační mechanismy, které zatraktivní cestovní ruch ve městech, teleasistenční systémy, které umožní seniorům zůstat déle v domácím prostředí, to vše jsou typy investic, které by měly dostat zelenou.

V důsledku ekonomické krize se naše debata o budoucnosti politiky soudržnosti stala ještě naléhavější, než byla kdy v minulosti. Dnes musíme dvakrát zvažovat, než rozhodneme, kam mají být evropské fondy směřovány.